Naturläkemedel

Naturläkemedel mot förkylning

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård. Med det meas att de ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Naturläkemedel kan indelas i godkända samt icke godkända av Läkemedelsverket.

Naturläkemedel godkänns av Läkemedelsverket, men här är kraven betydligt lägre än för vanliga läkemedel. Det handlar också inom detta område förstås om effekter, men här kan det räcka med att det finns en lång tradition och erfarenhet av medlets effekter. Det krävs också bland annat att tillverkningen sker under kontrollerade omständigheter med god hygien och att man kan garantera att det aktiva medlet finns i samma mängd i varje tablett.

Övriga medel som inte klarar detta klassas i allmänhet som kosttillskott, men där är kraven ännu lägre och i denna grupp finns alla möjliga slags medel.

Skulle det däremot vara så att ett kosttillskott eller ett naturläkemedel visar sig ha vetenskapligt bevisade effekter och att det kommer att användas i vanlig sjukvård, då ställs också högre krav på tester om biverkningar och om medlets effekter på kort och lång sikt.

Här hittar Du istället de traditionellt mest använda naturläkemedlen mot förkylning. De flesta av dem stimulerar immunförsvaret och hjälper kroppen att skonsamt försvara sig själv på flera sätt samtidigt.