Echinacea purpurea

Echinacea purpurea/Röd rudbeckia

Echinaforce mot förkylning

Echinaforce lindrar vid förkylning

Echinacea purpurea stimulerar immunförsvaret vilket ska leda till att lindra symptomen vid förkylning.

Echinacea bör vara av särskilt intresse under kalla perioder och då influensan härjar. När det används på rätt sätt är det närmaste man kan komma ett botemedel mot vanlig förkylning.

Echinacea stimulerar den totala aktiviteten hos de celler som ansvarar för att bekämpa alla typer av infektion. Till skillnad antibiotika, som direkt angriper bakterier, gör echinacea våra egna immunceller effektivare på angripande bakterier, virus och onormala celler, inklusive cancerceller. Det ökar antalet och aktiviteten av immunsystemceller inklusive anti-tumörceller, främjar T-cellsaktivering stimulerar ny vävnadstillväxt för sårläkning och minskar inflammation i artrit och inflammatoriska hudtillstånd.

Echinacea stimulerar också produktionen av interferon samt andra viktiga produkter av immunsystemet, däribland “tumörnekrosfaktor”, vilket är viktigt för kroppens svar mot cancer.

Echinacea hämmar också ett enzym (hyaluronidas) som utsöndras av bakterier för att hjälpa dem att få tillgång till friska celler. Forskning i början av 1950-talet visade att echinacea helt kan motverka effekten av detta enzym, vilket bidrar till att förhindra infektion när de används för att behandla sår.

Även om echinacea vanligtvis används internt för behandling av virus och bakterier, används det mer och mer för behandling av yttre sår. Den dödar också jäst och bromsar eller stoppar tillväxten av bakterier och hjälper till att stimulera tillväxten av ny vävnad. Det bekämpar inflammationen också ytterligare stödja dess användning vid behandling av sår.

Bieffekter av Echinacea

När det tas oralt, orsakar Echinacea vanligtvis inte några biverkningar. En av de mest omfattande och systematiska studier som gjorts för att klartlägga säkerheten kring produkter innehållande Echinacea, drar slutsatsen att de totala “biverkningarna är sällsynta, milda och reversibla”. De få symptom som fanns rörde oftast irritation av hud och mage. Det kunde röra sig om illamående, buksmärtor, diarré, klåda och utslag. Echinacea har också knutits till sällsynta allergiska reaktioner, inklusive astma, andnöd, och ett fall av anafylaxi. Muskel- och ledvärk har förknippats med echinacea, men det kan ha orsakats av förkylning eller influensasymptom där Echinacea produkterna har administrerats. Det har med andra ord inte säkerställts att det verkligen berodde på Echinacea-produkten.

Köpa Echinea

Värt att ha i åtanke också är att alla produkter innehållande Echinacea inte är likvärdiga. Kvalitén och renheten varierar tillverkare emellan. Se till att Ni införskaffar alla läkemedel från välkända återförsäljare och märken.

Hos Vitapost kan du köpa Echinaforce av god kvalité till bra pris.